Een poort voor de toekomstige moestuin, twee welkom- en informatieborden, en een picknickbank. Dat zijn de eerste tastbare verbeteringen die Stichting Landgoed Bredius nog dit jaar in het park wil aanbrengen. Deze aanpassingen zijn mogelijk door een gift van de Koninklijke Heidemij, die de stichting op 3 juni tijdens een bijeenkomst met alle werkgroepen en deelnemende organisaties kreeg.

De Koninklijke Nederlandse Heidemij (KNHM) begeleidde de afgelopen twee jaar het burgerinitiatief voor het Brediuspark bij het opstellen van een beheerplan, de onderlinge samenwerking en gesprekken met de gemeente. Bovendien bracht de KNHM de bewoners in contact met een landschapsarchitect van ARCADIS. Die verwerkte de idee├źn in een schetsontwerp, waarin alle leden van de initiatiefgroep zich kunnen vinden. Intussen is de Stichting Landgoed Bredius opgericht en zijn er principe-afspraken met de gemeente over de overdracht van het beheer van het park per 2015. Met het bereiken van deze mijlpaal, rondde de KNHM op 3 juni haar betrokkenheid bij het Brediuspark af.

 

In de bijeenkomst presenteerden de verschillende werkgroepen van de nieuwe stichting hun plannen en activiteiten. Onder andere voorbereidingen voor het opknappen van de paden en achterstallig onderhoud door de gemeente en de aanleg van een moestuin/pluktuin.

KNMH