2015-06-25 opening Landgoed BrediusOnder grote belangstelling van vrijwilligers van de moestuin, bestuursleden en leden van betrokken organisaties onthulden burgemeester Molkenboer en wethouder De Weger op donderdagmiddag 25 juni één van de drie nieuwe welkomstborden voor het Landgoed Bredius. Daarna volgde de officiële opening van de historische toegangspoort aan de Oudelandseweg, die in opdracht van de gemeente is gerestaureerd. Even verderop volgde de feestelijke opening van de historische moes- en pluktuin op het voormalige gravelveld. In aanwezigheid van de burgemeester en de wethouder verrichtten Janine Caalders, Marion Nederbragt en Pieter Rozema van de Koninklijke Heidemij(KNHM)/Arcadis de openingshandeling door de strikken van het voorlopige toegangshek los te maken en het hek wijd open te zetten.
De burgemeester prees de inzet van alle groepen uit de samenleving, die met zoveel inzet het Landgoed Bredius maken tot wat het is: een icoon in Woerden, een prachtig landgoed midden in de stad.

2015-06-25=dick-2904_opening moestuinJanine Caalders, Marion Nederbragt en Pieter Rozema kennen het Landgoed uit de tijd van het burgerinitiatief, een voorloper van de Stichting Landgoed Bredius. Toen waren er veel klachten over het onderhoud en het gravelveld lag er nog. De KNHM hielp bij het opstellen van de visie over verbeteringen op het landgoed en steunde de moestuin met een donatie voor het nieuwe hek. Janine Caalders was onder de indruk van de groene tuin, het landgoed en de betrokkenheid van zoveel vrijwilligers: ‘Fantastisch om hier een kleine bijdrage aan te kunnen geven, fantastisch wat jullie gedaan hebben’.

Hanny van der Heide beschreef de belangrijke rol van de KNHM in het voortraject en dankte iedereen die de tuin maakte tot wat hij nu is: de natuurvriendelijke oevers, de pluktuin, de siertuin en de moestuin. Zij noemde de vrijwilligers, de sponsoren, de donateurs, het Oude Landt voor het beschikbaar stellen van faciliteiten en vooral de mannen en vrouw van Abrona, die bergen werk hebben verzet. Tot slot dankte zij de gemeente Woerden, die medewerking verleende bij het tot stand komen van de tuin.
Wethouder De Weger was onder de indruk van wat er tot stand is gebracht. Hij benadrukte het belang van een goed beheer: ‘het is mooi, het moet mooi blijven’. Kijkend naar de toekomst noemde hij het middengebied van het landgoed, rondom de boerderij. Zowel de gemeente als de Stichting Landgoed Bredius zouden graag zien, dat dit in het landgoed een centrale plek wordt. Samen met de KNHM zal hiervoor een ontwikkelproject gestart worden. Over een jaar hoopt hij te vertellen, wat in het kader van dit project afgesproken is en misschien hebben we dan na nog een jaar een opnieuw een opening. Hij besloot met de Stichting Landgoed Bredius en alle vrijwilligers succes en vooral heel veel plezier te wensen met het landgoed en de moestuin.