De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college van B&W om de boerderij Batenstein met bijbehorende grond aan te kopen. De Stichting Landgoed Bredius zal samen met de gemeente en andere belanghebbenden invulling te geven aan de plannen voor de herbouw en de exploitatie van de boerderij en de inrichting van het gebied daar direct om heen. Hiervoor is een zorgvuldig proces afgesproken, ondersteund door de Koninklijke Nederlandse Heidemij (KNHM). Volgens de planning kan er in het voorjaar van 2016 een voorstel liggen. De Stichting Landgoed Bredius wil de herbouw en exploitatie van de boerderij voor haar rekening nemen en voor de dekking van de kosten een beroep doen op fondsen, subsidies en crowd-funding.

boerderij