Van landgoed naar stadspark

Een plek met allure. Een rustige plek. Tussen de oude bomen staat een historische villa. Het water rimpelloos. In de verte een koe, of paar schapen. Zo stel ik me een landgoed voor.

Woerden had Landgoed Batestein. Een stuk grond gekocht door de familie Bredius, met boomgaarden, een wandelbos, een boerderij en later een villa. Als je niet voornaam was, of personeel, kwam je er niet in. Wel waren het theehuis, de villa en de tuin daaromheen goed te zien.

De gemeente onteigende de grond. De bevolking kwam in opstand tegen de gemeentelijke bouwplannen en wij kregen het Brediuspark. Met veel gebouwen aan de randen, een afgebrande boerderij in het midden en een beetje verwaarloosd door gebrek aan aandacht en onderhoud. Maar toegankelijk voor iedereen, met oude  boomgaarden, een actief NME centrum, een educatieve tuin, een stiltegebied en 173 soorten paddenstoelen.

Stap bij de kinderboerderij in Landgoed Bredius door de stadspoort en je beleeft Bethlehem van destijds, met herders en hun schapen, maar ook met een hectische volkstelling, een gezellige maar overvolle herberg en een echte stal met loslopend vee en de rustplaats voor Jozef en Maria.

Dinsdagavond 23 december van 18 tot 19 uur staan er stadswachten voor de stadspoort en hebben opdracht om iedereen die het stadje Bethlehem wil bezoeken ongehinderd toegang te geven.

Het poortgebouw staat op het voorplein van het Brediushonk. Iedereen die bij dit poortgebouw de stadswachters passeert doet mee aan de volkstelling. Vervolgens komt de bezoeker in het stadje Bethlehem van meer dan 2000 jaar geleden. Omlijst door live muziek wordt het kerstverhaal verteld en gespeeld. Iedereen kan in dit levende decor meespelen en vanuit het Brediushonk is dit schouwspel goed te volgen.

Op zondag 22 juni kwam Holle Bolle Gijs, uit de Efteling, op bezoek in Landgoed Bredius. Hij kwam met Nederland Schoon mee, die het landgoed had uitgeroepen tot Lekker Park. Dat is een Park met veel supporters van Nederland Schoon.

186 pakjes hooi is voor dierenweide Kukele-boe de opbrengst van het hooibouwen in de boomgaarden van landgoed Bredius. De wilanden, boomgaarden en bermen zijn door de firma Kromwijk gemaaid. Het gemaaide gras is door dierenweide Kukele-boe, met hulp van Bor Bert enkele malen geschud. En daarna gewierst (op een rijtje geharkt).
In de boomgaarden zijn vervolgens 186 pakjes hooi gemaakt en in de weilanden heeft Boer Bert vijfentwintig grote balen hooi geperst.

 

Een poort voor de toekomstige moestuin, twee welkom- en informatieborden, en een picknickbank. Dat zijn de eerste tastbare verbeteringen die Stichting Landgoed Bredius nog dit jaar in het park wil aanbrengen. Deze aanpassingen zijn mogelijk door een gift van de Koninklijke Heidemij, die de stichting op 3 juni tijdens een bijeenkomst met alle werkgroepen en deelnemende organisaties kreeg.

De Koninklijke Nederlandse Heidemij (KNHM) begeleidde de afgelopen twee jaar het burgerinitiatief voor het Brediuspark bij het opstellen van een beheerplan, de onderlinge samenwerking en gesprekken met de gemeente. Bovendien bracht de KNHM de bewoners in contact met een landschapsarchitect van ARCADIS. Die verwerkte de idee├źn in een schetsontwerp, waarin alle leden van de initiatiefgroep zich kunnen vinden. Intussen is de Stichting Landgoed Bredius opgericht en zijn er principe-afspraken met de gemeente over de overdracht van het beheer van het park per 2015. Met het bereiken van deze mijlpaal, rondde de KNHM op 3 juni haar betrokkenheid bij het Brediuspark af.